Bảo mật ‎( Hướng dẫn )‎

Phiên bản Light của Outlook Web App có ít tính năng hơn. Sử dụng phiên bản này nếu bạn đang ở trên kết nối chậm hoặc dùng một máy tính có thiết lập bảo mật trình duyệt chặt chẽ bất thường. Chúng tôi cũng hỗ trợ trải nghiệm Outlook Web App đầy đủ cho một số trình duyệt trên những máy tính sử dụng Windows, Mac và Linux. Để kiểm tra tất cả các trình duyệt và các hệ điều hành được hỗ trợ


©Bản quyền thuộc về Tổng cục Dự trữ Nhà Nước - Bộ Tài chính